Taquilles

Tots els usuaris de la instal.lació de la Piscina Municipal podran disposar de taquilles per guardar-hi la bossa d’esport, la roba, les sabates, els objectes personals...

Hi ha dos tipus de taquilles: De lloguer o d’ús puntual.

De lloguer

Les taquilles de lloguer estan a disposició només dels abonats de l'IMEP i estan ubicades als vestidors 1 (dones abonades) i 6 (homes abonats). Cal tenir en compte els punts següents:

 • Per poder disposar d’una taquilla de lloguer cal sol.licitar-ho a la recepció de la Piscina Municipal.
 • Els preus de les taquilles de lloguer són:
  • Taquilla gran, 74 euros/any.
  • Taquilla petita, 53 euros/any.
 • El període de lloguer serà de gener a desembre.
 • La quota de lloguer es domiciliarà juntament amb al primer rebut d’abonat de l’any.
 • Si una persona lloga una taquilla durant el primer semestre de l’any se li cobrarà la quota íntegra.
 • Si una persona lloga taquilla durant el segon semestre de l’any se li cobrarà la meitat de la quota.
 • Si una persona que té llogada una taquilla no vol renovar el lloguer ha d’avisar a recepció de la Piscina Municipal 15 dies abans de l’acabament de l’any. En cas contrari, es renovarà el lloguer anual i es domiciliarà juntament amb el primer rebut d’abonat de l’any.
 • Si una persona que té llogada una taquilla es dóna de baixa com a abonat no se li retornarà cap percentatge de la quota de lloguer de la taquilla.
 • El fet de donar-se de baixa com a abonat comportarà també la baixa de la taquilla de lloguer, en cas de tenir-ne. En aquests casos, l'IMEP donarà el termini de quinze dies, a partir de la data de la notificació de la baixa, per recollir els estris personals de la taquilla de lloguer; passat aquest període l'IMEP no es fa responsable si es perd algun objecte.
 • En el moment de deixar, per qualsevol causa, el lloguer d’una taquilla caldrà entregar les claus d'aquesta a la recepció de la Piscina Municipal.

D’ús puntual

Les taquilles d’ús puntual poden ser utilitzades per qualsevol usuari de la instal.lació i n’hi ha a tots els vestidors. Cal tenir en compte els punts següents:

 • Aquestes taquilles són d'ús puntual i s'han de deixar lliures un cop acabada l'activitat.
 • Cada dia es comprova que totes les taquilles estiguin buides i, en cas contrari, es retira el material que contenen. En aquests casos l'IMEP no es fa responsable del material retirat.
 • Funcionen amb moneda recuperable d’1 €.
 • Cal guardar la bossa, la roba, les sabates i tots els objectes personals dins de la taquilla.
 • En cas de pèrdua de la clau o problemes amb el pany, cal notificar-ho al personal de recepció.
 • En cas de pèrdua de la clau, l'IMEP no es fa responsable dels objectes dipositats dins de la taquilla.
 • Per tal d'evitar pèrdues, cal posar-se la clau al canell, mitjançant el braçalet que porta incorporat.