Actuacions en matèria Covid a Palafrugell

El divendres 23 d'octubre hi va haver resolució d'Alcaldia amb un seguit de mesures destinades a contenir l'expansió de la pandèmia a Palafrugell.

En l'àmbit esportiu destaca:

 

- Suspensió de totes les activitats programades que afectin a col·lectius vulnerables  i persones majors de 65 anys.

- Prohibició d'assistència de públic a les competicions que es duguin a terme a les instal·lacions esportives municipals.